Tin tức & Sự kiện

Đi quay (tiền kỳ) là làm gì?

Tiền kỳ là quá trình lên kế hoạch và thực hiện tất cả các công việc cần chuẩn bị trước khi bắt đầu sản xuất phim. Sau khi kịch bản…